Psalm 71 is één van de overgeleverde psalmen in het zogenaamde Wachtendonck manuscript. Daarin zijn enkele tientallen psalmen genoteerd in het Oudnederlands, de oudste geregistreerde taal in onze delta.

In de Oudnederlandse versie is dit psalm 70, in onze moderne versies is het psalm 71. Maar welke psalm dan ook: hoe prachtig is deze taal!

Oudnederlands

1 An thi herro getruoda ne uuerthe ic gescendit 2 an euuon, an rehnussi thinin genere mi in irlosi mi. Neige mi ora thin, in behalt mi.

Modern Nederlands

1 Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande, 2 red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp.