Hoe prachtig is is het Oudnederlands. Ik geef hier de vertaling van een korte tekst uit het Oudnederlands: psalm 68. Lees de enkele zinnen en proef deze geweldige tekst.

Wat is het Oudnederlands?

Het Oudnederlands werd in onze streken gesproken en geschreven tussen ongeveer 800 en 1100. In feite was het geen echte taal, zoals ons Nederlands dat is. In onze delta werden allerlei dialecten gesproken. En de tekst die ik hier publiceer, is alleen overgeleverd door een gekopieerde tekst. Maar de psalmen zijn wel .

En ondanks dat: als ik die taal lees, of de gesproken versies hoor, dan zweef ik, dan smul ik van taal die zo rijk en prachtig is. Die taal moet ik hier delen. Ik vertel weliswaar geen verhalen in het Oudnederlands, maar de taal, de woorden en de spelling zijn zo geweldig, dat ze het verdienen hier gedeeld te worden.

Oudnederlandse psalmen

Eén van de belangrijkste Oudnederlandse teksten zijn de psalmen. Ze staan in een kopie van een nog oudere tekst en we duiden ze aan als de Wachtendonkse Psalmen. De psalmen zijn zelf overgeleverd en een lijst van woorden die in de psalmen staan. De tekst die ik hieronder publiceer, is in de Oudnederlandse versie psalm 68. In onze moderne versies is het psalm 69. Maar welke psalm dan ook: hoe prachtig is deze taal!

Oudnederlands

2. Behaldan mi duo got, uuanda ingiengon uuatir untes te seldon minro. 3. Gestekit bin ic an leimo duipi, in ne ist geuuesannussi. Ic quam an diopi seuues, inde geuuindere besenkida mi.

Modern Nederlands

2. Verlos mij, o God,want het water is tot aan de ziel gekomen. 3. Ik ben gezonken in bodemloze modder, waarin men niet kan staan; ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij.